traduction predon Azerbaïdjan Azərbaycan dilinə tərcümə

Traduction predon azerbaidjan az rbaycan dilin t rcumTraduction predon azerbaidjan az rbaycan dilin t rcum (213.64 Ko)

Document de préparation à l’entretien préalable au don de sang

Təqdimat əvvəli müsahibə sənədi

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Sizdən qanınızı bağışlaya biləcəyinizi qiymətləndirmək üçün sağlamlığınızla bağlı bir neçə sualları cavablandırmaqdan, həyat tərzinizə və səyahətlərinizə də cavab verməlisiniz..Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. Sorulan sualların hər biri öz sağlamlığınız və qanınızı alacaq insanlar üçün vacibdir. Xəstələrin təhlükəsizliyi cavablarınızın düzgünlüyünə bağlıdır və bu təhlükəsizliyin vacibliyi müəyyən meyarlara hədiyyəyə qarşı göstərməyə gətirib çıxarır.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. Bu anketini tamamilə oxumaq və başa çatdırmaq üçün vaxt ayırın və sualları səmimi cavablandırın. Bu anketdə soruşulan sualların cavabları məcburidir.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Nə etməli olduğunuzdan əmin deyilsinizsə, sualın "Bilmirəm" qutusunu yoxlayın, belə ki sual soruşturma əvvəli müsahibə zamanı xüsusilə ələ alınmalıdır.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Bunu bitirdikdən sonra, bu anketinizi sizi qəbul edən həkimə və tibb bacısına verəcəksiniz. Sizə əlavə suallar verəcək və suallarınıza cavab verəcəkdir.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Bu pre-müsahibənin sonunda, cavablarınızın alınmasına və səmimiyyətinə razılıq etdiyiniz sübut kimi saxlanılan "geri çəkilmə forması" adlı bir sənəd imzalayacaqsınız. Toplanan məlumat gizli və tibbi sirrə tabedir. Anketə gəldikdə isə, hədiyyəinizdən sonra məhv ediləcək.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras .  Həddən başlamazdan əvvəl imtina etməyiniz və xəcalət və xəcalət olmadan hədiyyələrinizi istənilən vaxt kəsmək imkanı var..

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   Qan bağışına iştirakınız üçün çox təşəkkür edirəm.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. Test almaq üçün heç vaxt qan verməyin. Doktor və ya tibb bacısı bunun üçün nereye gideceğini söyleyebilir.

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Niyə sağlamlığınızla bağlı suallarınız var? Qanınızı alacaq, həm də özünüz üçün xəstələr üçün təhlükə olmadan verə bilərsənsə, eyni zamanda axtarış edə bilərsiniz. Beləliklə, suallar sizin təhlükəsizliyinizə və alıcının hədiyyəsinə zidd ola biləcək xəstəliklər və müalicələri axtarmaq məqsədi daşıyır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG SAĞLAMLIĞI QANA VERİR


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                 Oui         Non                    Je ne sais pas

           Qanınızı verməyə hazırsınızmı?                                                                                                                                                                      bəli          yox         Bilmirəm


2 Avez-vous : Gəlirmi:

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                 Oui          Non                     Je ne sais pas

           son 4 ayda bir həkimə müraciət?                                                                                                                                                               bəli          yox                   Bilmirəm

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                   Oui            Non                   Je ne sais pas

son 4 ayda sağlamlıq imtahanlarını (bioloji qiymətləndirmə, X-şüaları ...) həyata keçirmişdir?                                                                              bəli          yox                    Bilmirəm

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………………………..........  Oui         Non                      Je ne sais pas

dərman qəbul etdilər (hətta hər gün çəkdiyiniz)? Əgər belədirsə, nə vaxt və hansılar? ................................................... ..........                    bəli          yox                      Bilmirəm

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                    Oui         Non                    Je ne sais pas

     son 15 gündə alerji üçün desensitizasyon enjeksiyonu var idi?                                                                                                                       bəli          yox                Bilmirəm


3 Avez-vous été vacciné(e) :Bir aşılandınız mı?            

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

​         hepatit B qarşı?                                                                                                                                                                                                        bəli              yox               Bilmirəm                                                                                                                                                               

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

    ötən ay digər xəstəliklərə qarşı?                                                                                                                                                          bəli            yox                Bilmirəm

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

         son 2 ildə tetanusa qarşı (geri çəkmək)?                                                                                                                                              bəli          yox         Bilmirəm

 


4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

    Son zamanlarda qanaxma (burun, hemoroid, ağır dövrlər) varmı?                                                                                                  bəli               yox              Bilmirəm


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

        Təlimdən sonra sinə ağrısından və ya anormal nəfəs darlığından əvvəl gün və ya həftələrdə hiss etdinizmi?                                  bəli              yox              Bilmirəm

 


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non                Je ne sais pas

          Ağır sedef üçün son 2 ildə müalicə gördünüzmü?                                                                                                                                          bəli           yox                Bilmirəm


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non               Je ne sais pas

      Daimi tibbi monitorinq tələb edən xəstəlik varmı? Bəli, hansı biri? .......................................................... ..                                                        bəli          yox                Bilmirəm


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Bağışınızdan sonra fiziki səylərlə (idman və ya peşəkar) bir fəaliyyət planlaşdırırsınızmı?

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui              Non                  Je ne sais pas

Bəli, hansı biri?: ...........................................................................                bəli           yox                  Bilmirəm

 

Au cours de votre vie  Həyatınız boyunca


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui             Non                 Je ne sais pas

​           Heç bir kardioloqla görüşdünüzmü? Əgər belədirsə, niyə? .................................................. ............................                                         bəli          yox                  Bilmirəm

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui            Non                Je ne sais pas

       Heç bir əməliyyatda və ya xəstəxanada oldunuz mu?                                                                                                                                  bəli           yox                Bilmirəm

 


11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non                 Je ne sais pas

      Xüsusilə tibbi müalicə zamanı astma, ciddi bir allergik reaksiya varmı?                                                                                                        bəli          yox         Bilmirəm


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non                 Je ne sais pas

            Bir qan laxtalanma xəstəliyiniz var mı?                                                                                                                                                     bəli          yox         Bilmirəm


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

             Anemiya, qırmızı qan hüceyrələrinin olmaması, demir çatışmazlığı üçün bir müalicə varmı?                                                                    bəli          yox         Bilmirəm


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

      Xərçəng diaqnozu (melanoma, lösemi, lenfoma ... daxil olmaqla) varmı?                                                                                                           bəli          yox         Bilmirəm


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

Bir stroke, müvəqqəti iskemik hücum, epileptik nöbet, nöbet (uşaqlıq xaricində), təkrarlanan senkop varmı?

                                                                                                                                                                                                                                    bəli          yox         Bilmirəm


Pour les femmes Qadınlar üçün

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                                                                                           Oui           Non                  Je ne sais pas

Hal-hazırda hamilə oldunuz ya da son 6 ayda hamilə oldunuz? Həyatınız boyunca yaşadığınız hamiləlik sayını göstərin: ...

                                                                                                                                                                                                                                      bəli          yox         Bilmirəm


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Niyə səyahət haqqında suallar? Əgər xəstəliyin mövcud olduğu bir ölkədə (və ya ərazidə) yaşarkən qazanmış qan xəstəliyini daşıyırsınızmı öyrənə bilərsiniz? Aşağıdakı suallar evdə görülə bilməyən xəstəliklər (Qərb Nil virusu, Deng əzabı, çikungunya ilə infeksiya) və ya bir neçə ay və ya bir neçə aydan sonra (məscid, Chagas xəstəliyi) qalmaqdan sonra səssiz qalmağı hədəfləyir. onlar qanla ötürülə bilər və bəzi xəstələrdə ciddi infeksiyaya yol aça bilərlər. Bu xəstəliklərin qəbulediciyə ötürülməsinin qarşısını almaq üçün qan verməməzdən əvvəl gecikmə zərurətinə səbəb ola bilər.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES TRAVEL ilə əlaqəli RİSK

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Avropanın qitəsində xaricində ən az bir dəfə səyahət etdinizmi? Bəli, xahiş edirəm: Şimali Amerika, Mərkəzi və Cənubi Amerika, Asiya, Afrika, Okeaniya
                                                                                                                                                                                                                      bəli          yox         Bilmirəm


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non                  Je ne sais pas

Heç bir səyahət etmədiyiniz təqdirdə, son 3 il ərzində Avropa qitəsinin xaricində qaldınızmı (hətta bir mola üçün)? Əgər varsa, ölkə (lər) i göstərin: .............................................................................................                                                                                                                 bəli          yox         Bilmirəm


19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

     Siz malyariya olan bir ölkədə qalma zamanı və ya sonra bir sıtma hücumu və ya açıqlanmayan atəş etdinizmi?                                            bəli          yox         Bilmirəm

 


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où: ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

            Son bir ayda (hətta bir mola üçün) böyük şəhər Fransa xaricində səyahət etdiniz?

    Əgər varsa, göstərin: ...................................................................................................                                                               bəli          yox         Bilmirəm

 

 


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

1980-1996-cı illərdə Böyük Britaniyada qaldınız (bir ildən artıqdır)?                                                                                                          bəli             yox                  Bilmirəm

 


22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Chagas xəstəliyinizin diaqnozu var idi?                                                                                                                                                        bəli          yox         Bilmirəm

 


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

    Ananız Cənubi Amerikada doğuldu mu?                                                                                                                                                   bəli          yox         Bilmirəm

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   Niyə belə müxtəlif suallar var? Hər bir qan hədiyyəsi bir sıra tanınmış yoluxucu maddələrin axtarışı üçün mütəmadi olaraq sınaqdan keçirilir. Bu suallar, hədiyyədə aşkarlanmayan, alıcıya ötürülən bir agent tərəfindən yoluxmuş olub olmadığını öyrənmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

QANA VƏZİFLƏN İNFEKSİYA QAYDILAN RİSK

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

Son 7 gündə diş həkimi oldunuzmu?                                                                                                                                                         bəli          yox         Bilmirəm

 


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                     Je ne sais pas

Son 15 gündə bir ateş var idi (> 38 ° C)?                                                                                                                                                 bəli          yox                   Bilmirəm

 


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Son 15 gündə bir dəri lezyonu və ya infeksiyası varmı?                                                                                                                            bəli            yox                      Bilmirəm

 


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Son bir ayda yoluxucu bir xəstəliyə yoluxan kimsə ilə əlaqə qurdunuzmu? Bəli, hansı xəstəlikdir? ............................................ 
                                                                                                                                                                                                                                     bəli          yox         Bilmirəm

 


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Son 4 ayda bir döymə və ya pirsinq (qulağın pirsinqi də daxil olmaqla) varmı?                                                                                                        bəli          yox         Bilmirəm

 


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Son 4 ayda sümük, yara və ya proyeksiya ilə insan qanı ilə təmasda oldunuzmu?                                                                                               bəli          yox         Bilmirəm

 


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Son 4 ayda akupunktur, mezoterapiya və ya varikoz ven sklerozu ilə müalicə gördünüzmü?                                                                               bəli          yox         Bilmirəm

 

 


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Son 4 ayda endoskopiya (fibroskopiya, gastroskopiya, kolonoskopiya ...) olubmu?                                                                                            bəli               yox            Bilmirəm

 


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Son 12 ayda bir çox İTİ varmı?                                                                                                                                                                           bəli          yox         Bilmirəm



Au cours de votre vie Həyatınız boyunca

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Heç bir qan transfüzyonu və ya orqan nəqli varmı?                                                                                                                                           bəli                yox          Bilmirəm

 


34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Bir kornea və ya dura nəqli varmı?                                                                                                                                                                        bəli               yox            Bilmirəm

 


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

1989-cu ildən əvvəl böyümə hormonu müalicəsi aldınızmı?                                                                                                                                 bəli          yox         Bilmirəm

 


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Oui     Non        Je ne sais pas

Ailənizdə hər kəs Creutzfeldt-Jakob xəstəliyi, Gertsmann-Sträussler-Scheinker xəstəliyi, ölümcül ailə uykusuzluğu ilə diaqnoz qoyuldu mu?

                                                                                                                                                                                                                                               bəli          yox         Bilmirəm

 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Niyə intim suallar? Aşağıdakı suallar vasitəsilə AİDS virusuna (HİV), hepatit B və C viruslarına (HBV və HCV) və ya HTLV virusuna yoluxmuş olub-olmadığını araşdırırıq. Həqiqətən, bu viruslar hər bir qan qrant üçün müntəzəm olaraq tarazlaşdırılmış olsa da və istifadə edilən testlərin yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, müddəti virüslərə görə dəyişən bir çirklənmə başında "səssiz pəncərə" adlanır. Bu müddət ərzində tarama testi mənfi olaraq qalır və istənilən infeksiyanı aşkar etmir. Ancaq virus artıq qanda iştirak edir və bu müddət ərzində bağışlanma baş verərsə, infuziya transfüzyon zamanı xəstəyə ötürülə bilər. Aşağıdakı sualları diqqətlə oxuyun. Anketin bu hissəsini həkim və ya tibb bacısı ilə əvvəlcədən görüşmə zamanı tamamlaya bilərsiniz..

 



D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

DANIŞMAQ QANUN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ İNFEKSİYA DİĞER RİSK

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                                                                                                Oui       Non                Je ne sais pas

HİV (AİDS), HBV (hepatit B virusu), HCV (Hepatit C virusu) və ya HTLV üçün müsbət test etdinizmi?                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                 bəli          yox         Bilmirəm

 


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                Oui            Non               Je ne sais pas

HİV, HBV, HCV üçün bir testə ehtiyacınız var mı?                                                                                                                                            bəli          yox         Bilmirəm


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                    Oui            Non            Je ne sais pas

Sizin bilikinizə görə ətrafınızdakı birinizə hepatit B varmı?                                                                                                                               bəli          yox         Bilmirəm

 


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                   Oui          Non                   Je ne sais pas

Heç bir həkimin (hətta bir dəfə) nəzərdə tutulmayan enjeksiyon, dərman vasitələri və ya dopinq maddələrindən istifadə etdinizmi?            bəli          yox         Bilmirəm


41  Dans les quatre derniers mois,​ Son dörd ayda,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                             Oui           Non                     Je ne sais pas

Birdən çox (s) cinsi tərəfdaşınız varmı?                                                bəli          yox         Bilmirəm

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                       Oui           Non                  Je ne sais pas

Sizin bildiyinizə görə, ortağınız başqa cinsi ortaq mı etdi?                                                                          bəli            yox                Bilmirəm

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui           Non                    Je ne sais pas

Cinsi yolla ötürülən infeksiya (xlamidiya və ya gonococcal infeksiya, genital herpes, məsələn, sifilis) varmı?                                        bəli          yox             Bilmirəm

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                                                                                          Oui             Non               Je ne sais pas

Sizin bildiyinizə görə, ortağınız cinsi yolla ötürülən infeksiya (Chlamydia və ya Gonococcus infeksiyası, genital herpes, Syphilis) var idi?   

                                                                                                                                                                                                                               bəli          yox         Bilmirəm


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                             Oui          Non                  Je ne sais pas

Son 12 ayda pul və ya narkotik maddələrinə qarşı seks çəkirdinizmi?                                                                                                             bəli          yox         Bilmirəm



43 Pour les hommes  Kişilər üçün


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Son 12 ayda başqa bir kişi ilə seks çəkirdinizmi?                                                                                                                                   bəli          yox                    Bilmirəm

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                     Oui            Non                   Je ne sais pas

Əvvəlki suala bəli cavab verdiyiniz halda, son 4 ayda birdən çox kişi tərəfdaşınız varmı?                                                                       bəli          yox                  Bilmirəm



 44  Pour les femmes Qadınlar üçün

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas     Son 12 ayda bilikinizə başqa bir kişi ilə cinsi əlaqədə olan bir adamla cinsi əlaqədə oldunuzmu?                                                                  bəli          yox         Bilmirəm



45 Dans les 12 derniers mois Son 12 ayda

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Sizə məlumat verən bir tərəfdaş ilə cinsi əlaqədə oldunuzmu?


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

HİV, HCV, HBV və ya HTLV ilə yoluxmuşdur?                                                                                                                                    bəli             yox                Bilmirəm

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

bir həkim tərəfindən təyin olunmayan enjeksiyon, dərman vasitəsi və ya dopinq maddəsi ilə istifadə olunur?                              bəli             yox               Bilmirəm

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

pul və ya narkotik maddələrinə qarşı cinsi əlaqə saxladı?                                                                                                                 bəli             yox             Bilmirəm

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

6 yanvar 1978-ci il tarixli 78-17 saylı kompüterlər, fayllar və azadlıqlar haqqında qanunun müddəalarına əsasən, sizə sorğular və sorğularla əlaqəli olan bəzi məlumatların əvvəldən bağışlanma müsahibəsi Fransız Qan Quruluşunun bir kompüter qeydiyyatı mövzusu və qanınızın özündən bağışlanması münasibətilə yığdığınız bəzi məlumatlar olacaq. Bağışların bioloji ixtisas təslimi nəticələri Fransanın qan quruluşu tərəfindən kompüter emalına tabe olacaqdır. Bu müalicə qan donorlarının və alıcıların idarə edilməsinə icazə vermək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sizə giriş hüququ və düzgün olmadıqda, düzəldilməsi və silinməsi. Bu hüquqlardan istifadə etmək üçün, toplama sahəsinin yerləşdiyi ərazidə qan quruluşunun direktoruna müraciət edin. Donorun bioloji ixtisas nəticələrini, o cümlədən bağışlama müsahibəsi və bağışlama zamanı verdikləri və topladığı şəxsi məlumatların qorunması, təhlükəsizliyi və məxfiliyini təmin etmək üçün lazımi bütün tədbirlər görülür. donor şəxsiyyətini, sağlamlıq məlumatlarını və imtahan nəticələrini də daxil olmaqla, emal edilmiş məlumatların icazəsiz açıqlanmasının qarşısını almaq.