traduction predon turc predon türkçe çeviri

Traduction predon turc predon turkce ceviriTraduction predon turc predon turkce ceviri (216.44 Ko)

Document de préparation à  l’entretien préalable au don de sang

Bağış öncesi görüşme belgesi

Il vous est demandé de répondre à plusieurs questions au sujet de votre santé, mais aussi de votre mode de vie ou de vos voyages, afin de nous aider à évaluer si vous pouvez donner votre sang. Kanınızı bağışlayıp bağışlayamadığınızı değerlendirmemize yardımcı olmak için sağlığınızla ilgili, aynı zamanda yaşam tarzınız ya da seyahatlerinizle ilgili birkaç soruyu yanıtlamanız istenmektedir. Chacune des questions posées est importante, pour votre propre santé et pour celle des personnes qui recevront votre sang. La sécurité des malades dépend de l’exactitude de vos réponses et cet impératif de sécurité explique que certains critères conduisent à la contre-indication au don. Sorulan soruların her biri kendi sağlığınız ve kanınızı alacak kişiler için önemlidir. Hastaların güvenliği cevaplarınızın doğruluğuna bağlıdır ve bu güvenlik zorunluluğu, belirli kriterlerin armağanların aksine olduğuna yol açmaktadır.

Prenez tout le temps nécessaire pour lire et remplir ce questionnaire dans sa totalité, et répondez sincèrement aux questions. Les réponses aux questions posées dans ce questionnaire sont obligatoires. Bu anketi okumak ve tamamlamak için gereken zamanı ayırın ve soruları içtenlikle cevaplayın. Bu ankette sorulan soruların cevapları zorunludur.

Si vous n’êtes pas certain(e) des réponses à apporter, cocher la case « Je ne sais pas » pour que la question soit précisément abordée lors de l’entretien préalable au don. Ne yapacağınızdan emin değilseniz, "Bağış Öncesi Görüşme" sırasında özel olarak ele alınacak olan "Bilmiyorum" kutusunu işaretleyin.

Après l’avoir complété, vous remettrez ce questionnaire au médecin ou à l’infirmier(e) qui vous recevra. Il (elle) vous posera des questions complémentaires et répondra à vos interrogations. 

Doldurduktan sonra, bu anketi size ulaşacak olan doktora veya hemşireye vereceksiniz. Size ek sorular soracak ve sorularınızı cevaplayacaktır.

À l’issue de cet entretien prédon, vous signerez un document intitulé « fiche de prélèvement » qui est conservé comme attestant de votre consentement au prélèvement et de la sincérité de vos réponses. Les informations recueillies sont confidentielles et soumises au secret médical. Quant au questionnaire, il sera détruit après votre don.

Bu ön görüşmenin sonunda, cevaplarınızın alınmasında ve samimiyetinde rızanızın kanıtı olarak tutulan "geri çekilme formu" adlı bir belge imzalayacaksınız. Toplanan bilgiler gizlidir ve tıbbi gizliliğe tabidir. Ankete gelince, bağışınızdan sonra imha edilecektir.

Vous avez la possibilité de renoncer au don avant le début de celui-ci et la possibilité d’interrompre votre don à tout moment sans gêne ni embarras . Başlamadan önce hediyeden vazgeçme seçeneğiniz vardır ve hediyenizi herhangi bir zamanda utandırma veya utandırma olmadan kesme olanağınız vardır.

 

Merci beaucoup de votre participation au don de sang.   Kan bağışına katıldığınız için teşekkür ederiz.

N’offrez jamais votre sang dans le but d’obtenir un test de dépistage. Le médecin ou l’infirmier(e) peut vous indiquer où vous adresser pour cela. Test olmak için asla kan vermeyin. Doktor veya hemşire, bunun için nereye gideceğinizi söyleyebilir..

Pourquoi des questions sur votre état de santé ? Pour rechercher à la fois si vous pouvez donner sans danger pour les malades qui recevront votre sang mais aussi pour vous-même. Ainsi, les questions visent à rechercher des maladies et des traitements qui pourraient contre-indiquer le don pour votre sécurité et celle du receveur.

Neden sağlığınız hakkında sorularınız var? Aynı zamanda arama yapmak için kanınızı alacak hastalara tehlike olmadan da kendiniz de alabilirsiniz. Bu nedenle, sorular, güvenliğiniz ve alıcının hediyesi için kontrendite olabilecek hastalıkları ve tedavileri aramayı amaçlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - ÉTAT DE SANTÉ POUR POUVOIR DONNER DU SANG KAN VERMEK İÇİN SAĞLIK DURUMU


1 Vous sentez-vous en forme pour donner votre sang                                                                                                                                 Oui         Non                    Je ne sais pas

           Kanını vermek için formda mısın?                                                                                                                                                                  Evet      hayır              bilmiyorum


2 Avez-vous : Mi:

 

 • A consulté un médecin dans les 4 derniers mois ?                                                                                                                                                                 Oui          Non                     Je ne sais pas

         son 4 ay içerisinde doktora danıştınız mı?                                                                                                                                                    Evet      hayır              bilmiyorum

 • B réalisé des examens de santé (bilan biologique, radiographies…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                   Oui            Non                   Je ne sais pas

Son 4 ayda sağlık muayenesi (biyolojik değerlendirme, X-ışınları ...) yapıldı mı?                                                                                                  Evet      hayır              bilmiyorum

 • C pris des médicaments (même ceux que vous prenez tous les jours) ? Si oui, quand et lesquels ?……………………………………………..........  Oui         Non                      Je ne sais pas

ilaç kullanımı (her gün aldığınız kişiler bile)? Eğer öyleyse, ne zaman ve hangileri? ................................................... ..........                         Evet      hayır              bilmiyorum

 • D eu une injection de désensibilisation pour allergie dans les 15 derniers jours ?                                                                                                                    Oui         Non                    Je ne sais pas

     15 günde alerjiye karşı duyarsızlaştırma enjeksiyonu yaptınız mı?                                                                                             Evet      hayır              bilmiyorum


3 Avez-vous été vacciné(e) :Aşı oldun mu :             

 • A contre l’hépatite B ?                                                                                                                                                                                                 Oui                Non                 Je ne sais pas

​         Hepatit B'ye karşı                                                                                                                                                                                             Evet      hayır              bilmiyorum                                                                                                                                                                        

 •   contre d’autres maladies dans le dernier mois ?                                                                                                                                              Oui              Non                Je ne sais pas

    geçen ay diğer hastalıklara karşı?                                                                                                                                                         Evet      hayır              bilmiyorum

 • C contre le tétanos dans 2 dernières années (rappel) ?                                                                                                                                                Oui               Non               Je ne sais pas

        son 2 yılda tetanoz aleyhinde (hatırlama)?                                                                                                                                           Evet      hayır              bilmiyorum

 


4 Avez-vous eu récemment des saignements (du nez, des hémorroïdes, des règles abondantes) ?                                                                             Oui                Non                Je ne sais pas

    Son zamanlarda kanama oldu mu (burun, basur, ağır dönemler)?                                                                                            Evet      hayır              bilmiyorum


5 Avez-vous ressenti dans les jours ou semaines qui précèdent une douleur thoracique ou un essoufflement anormal à la suite d’un effort ?           Oui               Non                  Je ne sais pas

        Göğüs ağrısından önceki günlerde veya haftalarda veya egzersiz sonrası anormal nefes darlığı hissettiniz mi ?                               Evet      hayır              bilmiyorum

 


6 Avez-vous été traité(e) dans les 2 dernières années pour un psoriasis important ?                                                                                                                   Oui               Non                Je ne sais pas

          Son 2 yılda şiddetli sedef hastalığı nedeniyle tedavi gördünüz mü?                                                                                                            Evet      hayır              bilmiyorum


7 Avez-vous une maladie qui nécessite un suivi médical régulier ? Si oui, laquelle ? ......................................................................................................            Oui               Non               Je ne sais pas

     Düzenli tıbbi izleme gerektiren bir hastalığınız var mı? Varsa hangisi? .................................................................................................. ..        Evet      hayır              bilmiyorum


8 Avez-vous prévu une activité avec efforts physiques (sportive ou professionnelle) juste après votre don ? Bağışınızdan hemen sonra fiziksel gayretli (spor veya profesyonel) bir aktivite planladınız mı?

Si oui, laquelle : …………………………………………………………………. Oui              Non                  Je ne sais pas

Varsa hangisi?    : ...........................................................................         Evet      hayır              bilmiyorum

 

Au cours de votre vie  Hayatın boyunca


9 Avez-vous déjà consulté un cardiologue ? Si oui pourquoi ? .....................................................................................................                                           Oui             Non                 Je ne sais pas

​           Hiç bir kardiyoloğa danıştınız mı? Eğer öyleyse, neden? .................................................. ............................                                          Evet      hayır              bilmiyorum

10Avez-vous déjà été opéré(e) ou hospitalisé(e) ?                                                                                                                                                                      Oui            Non                Je ne sais pas

      Hiç ameliyat oldunuz ya da hastaneye gittiniz mi?                                                                                                                                           Evet      hayır              bilmiyorum

 


11 Avez-vous eu de l’asthme, une réaction allergique importante, notamment lors d’un soin médical ?                                                                             Oui          Non                 Je ne sais pas

     Özellikle tıbbi tedavi sırasında astım, ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiniz mi?                                                                                   Evet      hayır              bilmiyorum


12 Avez-vous une maladie de la coagulation du sang ?                                                                                                                                                         Oui             Non                 Je ne sais pas

            Kan pıhtılaşma hastalığınız var mı?                                                                                                                                                        Evet      hayır              bilmiyorum


13 Avez-vous eu une anémie, un manque de globules rouges, un traitement pour compenser un manque de fer ?                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

             Kansızlık, kırmızı kan hücrelerinin eksikliği, demir eksikliğini gidermek için bir tedavi gördünüz mü?                                                  Evet      hayır              bilmiyorum


14 Avez-vous eu un diagnostic de cancer (y compris mélanome, leucémie, lymphome…) ?                                                                                                 Oui            Non                Je ne sais pas

      Kanser teşhisi geçirdiniz mi (melanom, lösemi, lenfoma dahil)?                                                                                                                     Evet      hayır              bilmiyorum


15 Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire, des crises d’épilepsie, des convulsions (en dehors de l’enfance), des syncopes répétées ?

                                                                                                                                                                                                                                                              Oui           Non            Je ne sais pas

   

İnme, geçici iskemik atak, epileptik nöbetler, nöbetler (çocukluk dışında), tekrarlayan senkop geçirdiniz mi?

                                                                                                                                                                                                                               Evet      hayır              bilmiyorum


Pour les femmes Kadınlar için

16 Êtes-vous actuellement enceinte ou l’avez-vous été dans les 6 derniers mois ? Précisez le nombre de grossesses que vous avez eues au cours de votre vie : …..

                                                                                                                                                                                                                                                           Oui           Non                  Je ne sais pas

Şu anda hamile misiniz veya son 6 aydır hamile kaldınız mı? Hayatınız boyunca geçirmiş olduğunuz gebelik sayısını belirtiniz: ....

                                                                                                                                                                                                                                Evet      hayır              bilmiyorum


Pourquoi des questions sur les voyages ? Pour rechercher si vous pourriez être porteur d’une maladie transmissible par le sang acquise lors d’un séjour dans un pays (ou territoire) dans lequel la maladie est présente. Les questions suivantes visent à rechercher des maladies pouvant passer inaperçues chez vous (infection par les virus West Nile, dengue, chikungunya…) ou être silencieuses pendant plusieurs mois ou années après le retour du séjour (paludisme, maladie de Chagas…), alors qu’elles peuvent se transmettre par le sang et conduire à des infections graves chez certains malades. Un délai peut être nécessaire avant de donner son sang afin d’empêcher la transmission de ces maladies au receveur. Neden seyahat hakkında sorular? Hastalığın mevcut olduğu bir ülkede (veya bölgede) yaşarken edinilen kanla bulaşan bir hastalığı taşıyabilecek olup olmadığını bulmak için. Aşağıdaki sorular, evde farkedilmeyecek hastalıkları (Batı Nil virüsü enfeksiyonu, dang humması, chikungunya ...) bulabilir veya kaldıktan sonra (sıtma, Chagas hastalığı ...) birkaç ay veya yıl boyunca sessiz kalabilir. kan yoluyla bulaşabilir ve bazı hastalarda ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bu hastalıkların alıcıya bulaşmasını önlemek için kan vermeden önce gecikme gerekebilir.

 

B - RISQUES LIÉS AUX VOYAGES SEYAHAT İLE İLGİLİ RİSKLER

17 Avez-vous voyagé au moins une fois dans votre vie hors du continent européen ? Si oui, précisez : Amérique du Nord, Amérique Centrale ou du Sud, Asie, Afrique, Océanie

                                                                                                                                                                                                                                        Oui        Non           Je ne sais pas

Hayatında Avrupa kıtasının dışında en az bir kez seyahat ettin mi? Eğer evet ise, lütfen belirtiniz: Kuzey Amerika, Orta veya Güney Amerika, Asya, Afrika, Okyanusya
                                                                                                                                                                                                               Evet      hayır              bilmiyorum


18 Si vous avez déjà voyagé, avez-vous séjourné dans les 3 dernières années hors du continent européen (même pour une escale) ? Si oui, précisez le(s) pays : …………………………………………………………………………………                                                                                                     Oui        Non                  Je ne sais pas

Hiç seyahat ettiyseniz, Avrupa kıtası dışında son 3 yılda (bir mola için bile) kaldınız mı? Evet ise, ülkeyi belirtiniz:

.............................................................................................                                                                                                              Evet      hayır              bilmiyorum


19 Avez-vous déjà fait une crise de paludisme (malaria) ou une fièvre inexpliquée pendant ou après un séjour dans un pays où sévit le paludisme ?          Oui       Non       Je ne sais pas

     Sıtma yapılan bir ülkede kaldığınız süre boyunca veya sonrasında sıtma veya herhangi bir açıklanamayan ateş yaşadınız mı?                   Evet      hayır              bilmiyorum

 


20 Avez-vous voyagé hors de la France métropolitaine durant le dernier mois (même pour une escale) ?

Si oui, précisez où  : ………………………………………………………………………………………                                                            Oui               Non                     Je ne sais pas

 

            Geçen ay büyükşehir Fransa dışında seyahat ettiniz mi (bir mola için bile)?

    Evet ise, nerede olduğunu belirtin: ..........................................................................                                                               Evet      hayır              bilmiyorum

 

 


21 Avez-vous séjourné (plus d’un an cumulé) au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 ?                                                                                                Oui              Non                    Je ne sais pas

1980 ve 1996 yılları arasında İngiltere'de (bir yıldan fazla birikmiş) kaldınız mı?                                                                                         Evet      hayır              bilmiyorum

 


22 Avez-vous eu un diagnostic de maladie de Chagas ?                                                                                                                                                Oui               Non                   Je ne sais pas

Chagas hastalığı tanısı aldın mı?                                                                                                                                                                Evet      hayır              bilmiyorum

 


23 Votre mère est-elle née en Amérique du sud ?                                                                                                                                                           Oui               Non                     Je ne sais pas 

    Annen Güney Amerika'da mı doğdu?                                                                                                                                    Evet      hayır              bilmiyorum

Pourquoi des questions aussi variées ? Chaque don de sang est systématiquement testé pour rechercher un certain nombre d’agents infectieux connus. Ces questions visent à rechercher si vous avez été infecté par un agent non dépisté sur le don mais transmissible au receveur.   Neden bu kadar çeşitli sorular? Her kan bağışı, bilinen birkaç bulaşıcı ajan aramak için sistematik olarak test edilir. Bu sorular, bağışta bulunmayan ancak alıcıya bulaşan bir ajan tarafından enfekte olup olmadığınızı bulmayı amaçlamaktadır.


C - RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

KAN ARKASI KARŞI ENFEKSİYON RİSKLERİ

24 Êtes-vous allé(e) chez le dentiste dans les 7 derniers jours ?                                                                                                                              Oui             Non                   Je ne sais pas

Son 7 gün içinde dişçiye gittin mi?                                                                                                                                                            Evet      hayır              bilmiyorum

 


25 Avez-vous eu de la fièvre (> 38 °C), un problème infectieux dans les 15 derniers jours ?                                                                                    Oui             Non                     Je ne sais pas

Son 15 gün içerisinde bulaşıcı bir sorun olan ateşiniz (> 38 ° C) oldu mu?                                                                                             Evet      hayır              bilmiyorum

 


26 Avez-vous eu une lésion ou une infection de la peau dans les 15 derniers jours ?                                                                                                 Oui               Non                         Je ne sais pas

Son 15 gün içerisinde cilt lezyonu veya enfeksiyonu geçirdiniz mi?                                                                                                           Evet      hayır              bilmiyorum

 


27 Avez-vous été en contact avec une personne ayant une maladie contagieuse au cours du dernier mois ? Si oui, quelle maladie ?............................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Geçen ay bulaşıcı bir hastalığı olan biriyle iletişim kurdun mu? Varsa hangi hastalık? ............................................ 
                                                                                                                                                                                                                               Evet      hayır              bilmiyorum

 


28 Avez-vous fait un tatouage ou un piercing (y compris percement d’oreilles) dans les 4 derniers mois ?                                                                                 Oui           Non            Je ne sais pas

Son 4 ayda bir dövme veya piercing yaptınız mı (kulak piercingi dahil)?                                                                                                                   Evet      hayır              bilmiyorum

 


29 Avez-vous été en contact avec du sang humain par piqûre, plaie ou projection dans les 4 derniers mois ?                                                                       Oui             Non            Je ne sais pas

Son 4 ayda acı, yara veya çıkıntı yoluyla insan kanıyla temas ettiniz mi?                                                                                                            Evet      hayır              bilmiyorum

 


30 Avez-vous été traité(e) par acupuncture, mésothérapie ou pour une sclérose des varices dans les 4 derniers mois ?                                                         Oui                Non            Je ne sais pas

Son 4 ayda akupunktur, mezoterapi veya variköz ven sklerozu ile tedavi ettiniz mi?                                                                                             Evet      hayır              bilmiyorum

 


31 Avez-vous eu une endoscopie (fibroscopie, gastroscopie, coloscopie…) dans les 4 derniers mois ?                                                                                  Oui                Non             Je ne sais pas

Son 4 ayda endoskopi yaptınız mı (fibroskopi, gastroskopi, kolonoskopi ...)?                                                                                                       Evet      hayır              bilmiyorum

 


32 Avez-vous eu plusieurs infections urinaires au cours des 12 derniers mois ?                                                                                                                      Oui          Non           Je ne sais pas

Son 12 ayda çok sayıda ÜYE'niz oldu mu?                                                                                                                                                     Evet      hayır              bilmiyorumAu cours de votre vie Hayatın boyunca

33 Avez-vous déjà reçu une transfusion sanguine ou une greffe d’organe ?                                                                                                                            Oui                 Non          Je ne sais pas

Hiç kan transfüzyonu veya organ nakli yaptınız mı?                                                                                                                                             Evet      hayır              bilmiyorum

 


34 Avez-vous eu une greffe de cornée ou de dure-mère ?                                                                                                                                                          Oui                 Non           Je ne sais pas

Kornea veya dura nakli yaptınız mı?                                                                                                                                                                      Evet      hayır              bilmiyorum

 


35 Avez-vous reçu un traitement par hormone de croissance avant 1989 ?                                                                                                                                Oui             Non               Je ne sais pas

1989'dan önce büyüme hormonu tedavisi aldınız mı?                                                                                                                                          Evet      hayır              bilmiyorum

 


36 Un membre de votre famille a-t-il été atteint d’une maladie de Creutzfeldt-Jakob, maladie de Gertsmann-Sträussler-Scheinker, insomnie fatale familiale ?     

                                                                                                                                                                                                                                                                    Oui     Non        Je ne sais pas

Ailenizden birine Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Gertsmann-Sträussler-Scheinker hastalığı, ölümcül ailesel uykusuzluk tanısı kondu mu?

                                                                                                                                                                                                                                         Evet      hayır     bilmiyorum

 

Pourquoi des questions intimes ? Au travers des questions suivantes, nous cherchons à savoir si vous avez pu contracter le virus du sida (VIH), les virus des hépatites B et C (VHB et VHC) ou le virus HTLV. En effet, même si ces virus sont dépistés systématiquement sur chaque don de sang, et malgré la performance des tests utilisés, il existe une période appelée « fenêtre silencieuse » au début d’une contamination dont la durée est variable selon les virus. Pendant cette période, le test de dépistage reste négatif et ne détecte pas l’infection recherchée. Pourtant, le virus est déjà présent dans le sang et si le don a lieu pendant cette période, l’infection risque d’être transmise au malade lors de la transfusion. Lisez attentivement les questions ci-dessous. Vous pourrez compléter cette partie du questionnaire avec le médecin ou l’infirmier(e) lors de l’entretien prédon. Neden samimi sorular? Aşağıdaki sorularla, AIDS virüsü (HIV), hepatit B ve C virüsleri (HBV ve HCV) veya HTLV virüsü ile enfekte olup olmadığınızı araştırıyoruz. Aslında, bu virüsler her kan bağışı için rutin olarak taranmasına rağmen ve kullanılan testlerin performansına rağmen, süresi virüslere göre değişken olan bir kontaminasyonun başlangıcında "sessiz pencere" adı verilen bir süre vardır. Bu süre zarfında tarama testi negatif kalır ve istenen enfeksiyonu tespit etmez. Bununla birlikte, virüs kanda zaten mevcuttur ve bağış bu süre zarfında gerçekleşirse, enfeksiyon transfüzyon sırasında hastaya bulaşabilir. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyun. Anketin bu bölümünü hizmet öncesi görüşme sırasında doktor veya hemşire ile doldurabilirsiniz.

 D - AUTRES RISQUES D’ÊTRE PORTEUR D’UNE INFECTION TRANSMISSIBLE PAR LE SANG

KAN ARASINDAKİ ENFEKSİYON DİĞER RİSKLER

 

37 Avez-vous déjà été testé positif pour le VIH (virus du SIDA), pour le VHB (virus de l’hépatite B), pour le VHC (virus de l’hépatite C) ou le virus HTLV ?   

                                                                                                                                                                                                                                                                Oui       Non                Je ne sais pas

HIV (AIDS), HBV (hepatit B virüsü), HCV (hepatit C virüsü) veya HTLV için pozitif test yaptınız mı?                                    

                                                                                                                                                                                                                                                              Evet      hayır              bilmiyorum

 


38 Pensez-vous avoir besoin d’un test de dépistage pour le VIH, le VHB, le VHC ?                                                                                                                Oui            Non               Je ne sais pas

ЯHIV, HBV, HCV için bir teste ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz?                                                                                                  Evet      hayır              bilmiyorum


39 À votre connaissance, une personne de votre entourage est-elle porteuse de l’hépatite B ?                                                                                                    Oui            Non            Je ne sais pas

Bilginize, etrafınızdaki birinin Hepatit B var mı?                                                                                                                                               Evet      hayır              bilmiyorum

 


40 Avez-vous déjà utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin (même une seule fois) ?                   Oui          Non                   Je ne sais pas

Hiç bir doktor tarafından reçete edilmemiş enjeksiyon, ilaç veya doping maddeleri kullandınız mı (bir kez bile)?                                          Evet      hayır              bilmiyorum


41  Dans les quatre derniers mois,​ Son dört ayda,

 • A Avez-vous eu plus d’un (une) partenaire sexuel(le)* ?                             Oui           Non                     Je ne sais pas

Birden fazla (a) cinsel partneriniz oldu mu?                                         Evet      hayır              bilmiyorum

 • B À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu un(e) autre partenaire sexuel ?                                       Oui           Non                  Je ne sais pas

Birden fazla (a) cinsel partneriniz oldu mu?                                                                                                 Evet      hayır              bilmiyorum

 • C Avez-vous eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?                Oui           Non                    Je ne sais pas

Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon geçirdiniz mi (örneğin klamidya veya gonokok enfeksiyonu, genital herpes, örneğin sifiliz)?       Evet      hayır              bilmiyorum

 • D À votre connaissance, votre partenaire a-t-il (elle) eu une infection sexuellement transmissible (infection à Chlamydia ou Gonocoque, Herpès génital, Syphilis par exemple) ?         

                                                                                                                                                                                                                                                          Oui             Non               Je ne sais pas

Bilginize, eşiniz cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon geçirdi mi (örneğin, Chlamydia veya Gonococcus enfeksiyonu, genital herpes, örneğin Sifiliz)?     

                                                                                                                                                                                                                         Evet      hayır              bilmiyorum


42 Avez-vous eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue dans les 12 derniers mois ?                                                                                             Oui          Non                  Je ne sais pas

Son 12 ayda para ya da uyuşturucu karşılığında seks yaptınız mı?                                                                                                                    Evet      hayır              bilmiyorum43 Pour les hommes  Erkekler için


 • A Avez-vous eu dans les 12 derniers mois, un rapport sexuel avec un autre homme ?                                                                                             Oui              Non                       Je ne sais pas

Son 12 ayda başka bir erkekle seks yaptın mı?                                                                                                                                      Evet      hayır              bilmiyorum

 • B Si vous avez répondu oui à la question précédente, avez-vous eu plus d’un partenaire masculin dans les 4 derniers mois ?                                     Oui            Non                   Je ne sais pas

Bir önceki soruya evet cevabı verdiyseniz, son 4 ay içerisinde birden fazla erkek partneriniz oldu mu?                                                  Evet      hayır              bilmiyorum 44  Pour les femmes Kadınlar için

Avez-vous eu, un rapport sexuel avec homme qui, à votre connaissance, a eu un rapport sexuel avec un autre homme dans les 12 derniers mois ?                   Oui           Non           Je ne sais pas     Son 12 ayda, senin bilginle, başka bir erkekle seks yapmış bir erkekle seks yaptın mı?                                                                                Evet      hayır              bilmiyorum45 Dans les 12 derniers mois Son 12 ay içinde

Avez-vous eu un rapport sexuel avec un(e) partenaire qui, à votre connaissance : Bilginize göre bir partnerle seks yaptınız mı?:


 • A est infecté(e) par le VIH, le VHC, le VHB ou l’HTLV ?                                                                                                                                 Oui             Non                Je ne sais pas

HIV, HCV, HBV veya HTLV ile enfekte mi?                                                                                                                                        Evet      hayır              bilmiyorum

 • B a utilisé, par voie injectable, des drogues ou des substances dopantes non prescrites par un médecin ?                                                          Oui               Non               Je ne sais pas

doktor tarafından reçete edilmemiş enjeksiyon, ilaç veya doping maddeleri ile mi kullanılır?                                                                           Evet      hayır              bilmiyorum

 • C a eu un rapport sexuel en échange d’argent ou de drogue ?                                                                                                                               Oui                Non              Je ne sais pas

para ya da uyuşturucu karşılığında seks yaptın mı?                                                                                                                            Evet      hayır              bilmiyorum

 

En application des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, nous vous informons que certaines des informations qui vous sont demandées notamment à l’occasion du questionnaire prédon et de l’entretien préalable au don feront l’objet d’un enregistrement informatique par l’Établissement français du sang ainsi que certaines informations vous concernant collectées à l’occasion du don de sang lui-même. Les résultats de qualification biologique du don feront l’objet d’un traitement informatique par l’Établissement français du sang. Ce traitement est destiné à permettre la gestion des donneurs et des receveurs de sang. Vous disposez d’un droit d’accès, et, en cas d’inexactitude, de rectification et de suppression. Pour exercer ces droits, il suffit de vous adresser au directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend le site de collecte. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données personnelles concernant le donneur, fournies et collectées par nos services lors de l’entretien prédon et du don en ce compris des résultats de qualification biologique du don, afin d’empêcher la divulgation non autorisée des données traitées et notamment de l’identité du donneur, des informations relatives à sa santé et des résultats des examens pratiqués.

Bilgisayarlar, dosyalar ve özgürlüklerle ilgili 6 - 19 Ocak tarih ve 78-17 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, özellikle anket ve predon ile ilgili olarak sizden istenen bilgilerin bir kısmını size bildiririz. Bağış öncesi görüşme, Fransız Kanı Kuruluşu tarafından yapılan bir bilgisayar kaydının yanı sıra kanın bağışlanması sırasında toplanan bazı bilgiler hakkında olacaktır. Bağışın biyolojik yeterlilik sonuçları, Fransız Kan Kuruluşu tarafından bilgisayar işlemeye tabi tutulacaktır. Bu tedavinin kan bağışçılarının ve alıcıların yönetimine olanak sağlaması amaçlanmıştır. Erişim hakkınız ve yanlışlık, düzeltme ve silme hakkınız vardır. Bu hakların kullanılması için, tahsilat alanının bulunduğu alanda bulunan kan kuruluşu yöneticisine başvurmanız yeterlidir. Bağış öncesi görüşme ve bağışın biyolojik yeterlilik sonuçları da dahil olmak üzere bağışlar sırasında hizmetlerimiz tarafından sağlanan ve toplanan bağışçıların kişisel verilerinin korunmasını, güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınır. Vericinin kimliği, sağlık bilgileri ve inceleme sonuçları dahil olmak üzere işlenmiş verilerin yetkisiz ifşa edilmesini önlemek.